Festival „Zlatna vila“ postao član Međunarodne federacije za horsku muziku

Zadovoljstvo nam je obavjestiti da je naš Međunarodni festival horova „Zlatna vila“ sada dio velike svjetske horske asocijacije – Međunarodne federacije za horsku muziku ( www.ifcm.net).  

Unapređenje 18. međunarodnog festivala horova „Zlatna vila“ 2018. godine u konceptualno – organizacionom smislu je rezultiralo učlanjenjem u ovu prestižnu svjetsku asocijaciju, koja je osnovana 1982. godine pri UNESCU, sa ciljem poboljšanja komunikacije i razmjene iskustava između horskih muzičara širom svijeta.  Od sada će naš Festival biti uvršten u horski online  kalendar događaja diljem svijeta,  a informacije objavljene u Međunarodnom horskom biltenu, koji se prevodi na osam svjetskih jezika.   

Komentariši