Smještaj učesnika

Smještaj i ishranu svih učesnika Festivala Organizator je obezbijedio u Hotelu Prijedor koji se nalazi uz desnu obalu rijeke Sane, a od centra grada je udaljen samo 500 metara. Hotel u svom sastavu ima kafe slastičarnu, mjenjačnicu i samoposlugu, na svakom spratu je dostupan besplatan internet. U vrijeme Festivala, obezbijeđene su i tri sale za dodatne horske probe.

Članovi Žirija, dirigenti, rukovodioci horova i vozači se smještaju i jednokrevetne sobe, a u zavisnosti od broja učesnika, horisti u dvo, tro i četvorokrevetne sobe.

Zadnje festivalsko veče, u velikoj sali Hotela Prijedor, organizujemo zajedničku večeru sa zabavom za sve učesnike i organizatore.