Program Festivala

19.međunarodni festival horova

„ZLATNA VILA“

Prijedor, 7-9. maja 2021. godine

PROGRAM

Petak, 7.5.2021. godine

 • Dolazak horova do 13,00 časova (horovi 1-2- 3- 4-5-6-7-8-9-10)
 • 13,00 – 15,00 – Smještaj u hotel i ručak
 • 15,00-17,00 – Zvanične probe takmičenja za Nagradu publike (horovi 1-2-3-4-5)
 • 19,30 – Nastup za Nagradu puplike (horovi 1-2-3-4-5)
 • 20,00 – Nastup horova u pratećem programu (horovi 6-7-8-9-10)

Subota, 8.5.2021. godine

 • 9,00- 11,00 – Zvanične probe takmičenja za nagrade Žirija (horovi 1-2-3-4-5)
 • 11,30-13,30 – Nastup za nagrade Žirija (horovi 1-2-3-4-5)

U publici obavezno prisustvo i ostalih horova (horovi 6-7-8-9-10)

 • 14,00-15,00 – Individualni sastanci predstavnika horova sa Žirijem (horovi 1-2-3-4-5)
 • 15,00-17,00 – Zvanične probe takmičenja za Nagradu publike (horovi 6-7-8-9-10)
 • 19,30 – Takmičenje za Nagradu publike (horovi 6-7-8-9-10)
 • 20,00 – Nastup horova u pratećem programu(horovi 1-2-3-4-5)

Nedelja, 9.5.2021. godine

 • 9,00-11,00 – Zvanične probe takmičenja za nagrade Žirija (horovi 6-7-8-9-10)
 • 11,30-13,30 – Takmičenje za nagrade Žirija (horovi 6-7-8-9-10)

U publici obavezno prisustvo i ostalih horova (horovi 1-2-3-4-5)

 • 14,00-15,00 – Individualni sastanci predstavnika horova sa Žirijem

(horovi 6-7-8-9-10)

 • 15,00-17,00 – Zvanične probe takmičenja za Gran pri (četiri prvoplasirana hora)
  19,30 – Takmičenje za Gran pri

-Dodjela priznanja

– Nastup pobjedničkog hora

– 23,30 – Zajednička večera sa zabavom za sve učesnike

Ponedeljak, 10.5.2021. godine

 • Do 10,00 časova: Povratak svih horova