Međunarodni festival horova „Zlatna vila“

Međunarodni festival horova „Zlatna vila“ nastao je kao prirodan slijed razvoja horskog pjevanja u Prijedoru. Horska tradicija od 1895. godine, kada je osnovano Srpsko crkveno pjevačko društvo „Vila“, rad osnovne i srednje muzičke škole, gradski horovi u raznom periodu i dječiji horovi u svim osnovnim školama, predstavljali su realnu osnovu za pokretanje ovakve međunarodne horske manifestacije.

Festival danas

Od 2018. godine Međunarodni festival horova „Zlatna vila“ održava se bijenalno.