Kako se prijaviti

Da bi hor nastupio na 19. međunarodnom festivalu horova „Zlatna vila“ koji će se održati u Prijedoru 7, 8. i 9. maja 2020. godine, potrebno je uraditi sljedeće :

  • Dostaviti oganizatoru preliminarnu prijavu koja će sadržavati sljedeće podatke :
  • Naziv i adresa hora;
  • Ime kontakt osobe;
  • Broj telefona i mejl adresu;
  • Biografiju hora i biografiju dirigenta i
  • Tonski zapis ili link (ne stariji od 6 mjeseci) na kojem se može čuti interpretacija hora.
  • Preliminarne prijave pregledaće Umjetnički savjet Festivala koji će nakon toga, u zavisnosti od kvaliteta hora, uputiti zvanični poziv za učešće.
  • Preliminarne prijave se primaju do 30. 11. 2019. godine.
  • Organizator zadržava pravo i neposrednog pozivanja horova na Festival. Ovako pozvani horovi odmah ispunjavaju Prijavu za učešće na Festivalu.

Kontakt :

Telefon : 00387 52 245 136

zlatna.vila@prijedorgrad.org