Revija dječijeg horskog pjevanja ”Mala Vila”

U nastojanju da podstakne horsko pjevanje kod djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, organizatori Međunarodnog festivala horova „Zlatna vila“, od 2017. godine su počeli sa organizacijom Revije dječijeg horskog pjevanja „Mala Vila“. Ova revija se održava neposredno pred početak Međunarodnog festivala horova „Zlatna vila“ i naišla je na veoma dobar prijem od strane publike, tako da je uvrštena u tradicionalna gradska događanja.

2017.GODINA

Prijedor, 10. maj 2017. godine

Učesnici :

-Dječiji hor Vrtića „Radost“, Prijedor

Dirigent: Milan Babić

-Dječiji hor OŠ „Desanka Maksimović“, Prijedor

Dirigenti: Dragan Maksimović i Igor Čelica

-Dječiji hor JU Muzička škola„Savo Balaban“, Prijedor

Dirigent: Vesna Mršić Turudija

– Dječiji hor OŠ „Dositej Obradović“, Prijedor

Dirigent: Branislav Maksimović

-Dječiji hor OŠ „Branko Ćopić“, Prijedor

Dirigent: Slobodanka Marjanović

-Dječiji hor „Vilenjak“, Prijedor

Dirigenti: Branka Nastić i Vesna Mršić Turudija

-Dječiji hor OŠ „Petar Kočić“, Prijedor

Dirigenti: Draženka Jovičin i Tamara Senader

2018.GODINA

Prijedor, 8. i 9. maja 2018. godine

Učesnici:

-Hor dječijeg vrtića „Radost“, Prijedor

Muzički pedagog: MilanBabić

-Hor Osnovne škole „Vuk Karadžić“, Omarska

Muzički pedagog: Marko Cvijić

-Hor Osnovne škole „Desanka Maksimović“, Prijedor

Muzički pedagozi: Dragan Maksimović i Igor Čelica

-Hor „Una“, Osnovne škole „Branko Ćopić“, Prijedor

Muzički pedagog: Slobodanka Marjanović

-Mali hor „Bubamara“, Osnovne škole „Jovan Cvijić“, Brezičani

Muzički pedagog: Radojka Babić

-Hor Osnovne škole „Mladen Stojanović“ Ljubija

Muzički pedagog: Dragan Maksimović

-Hor Osnovne muzičke škole „Savo Balaban“ Prijedor

Muzički pedagozi: Vesna Mršić Turudija i Branka Nastić

-Dječiji hor „Vilenjak“, Osnovne muzičke škole „Savo Balaban“

Muzički pedagozi: Vesna Mršić Turudija i Branka Nastić

-Hor Osnovne škole „Kozarac“, Kozarac

Muzički pedagog: Nebojša Dragičević

-Hor Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš“ Busnovi

Muzički pedagog: Igor Čelica

-Hor Osnovne škole „Ćirilo i Metodije“, Trnopolje

Muzički pedagog: Nebojša Dragičević

-Hor Osnovne škole „Branko Radičević“, Petrovo – Ćela

Muzički pedagog: Karlo Antić

-Hor Osnovne škole „Dositej Obradović“, Prijedor

Muzički pedagog: Branislav Maksimović

-Hor Osnovne škole „Petar Kočić“, Prijedor

Muzički pedagozi: Draženka Jovičin i Sonja Grbić

 

 1. GODINA

 

Prijedor 7. i 8. maj 2019. godine

 

 1. Dječiji hor „Vilenjak“ Prijedor

Muzički pedagozi:  Vesna Mršić Turudija i Branka Nastić Marčetić

 1. Hor OŠ „Petar Petrović Njegoš“ Busnovi

Muzički pedagog: Igor Čelica

 1. Hor OŠ „Jovan Cvijić“ Brezičani

Muzički pedagog: Radojka Babić

 1. Hor OŠ „Mladen Stojanović“ LJubija

Muzički pedagog: Dragan Maksimović

 1. Hor OŠ „Branko Radičević“ Petrovo

Muzički pedagog:  Tanja Polovina

 1. Hor OŠ „Desanka Maksimović“ Prijedor

Muzički pedagozi:  Dragan Maksimović i Igor Čelica

 1. Hor Osnovne muzičke škole „Savo Balaban“ Prijedor

Muzički pedagozi:  Vesna Mršić Turudija i Nikolina Railić

 1. Dječiji hor Vrtića „Radost“ Prijedor

Muzički pedagog: Milan Babić

 1. Hor OŠ „Kozarac“ Kozarac

Muzički pedagog:  Nebojša Dragičević

 1. Hor OŠ „Vuk Karadžić“ Omarska

Muzički pedagog: Marko Cvijić

 1. Hor OŠ „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje

Muzički pedagog: Igor Došenović

 1. Hor OŠ „Dositej Obradović“ Prijedor

Muzički pedagog: Branislav Maksimović

 1. Hor OŠ „Branko Ćopić“ Prijedor

Muzički pedagog: Slobodanka Marjanović

 1. Hor OŠ „Petar Kočić“ Prijedor

Muzički pedagozi: Draženka Jovičin i Karlo Antić