Међународни фестивал хорова „Златна вила“

Међународни фестивал хорова „Златна вила“ настао је као природан слијед развоја хорског пјевања у Приједору. Хорска традиција од 1895. године, када је основано Српско црквено пјевачко друштво „Вила“, рад основне и средње музичке школе, градски хорови у разном периоду и дјечији хорови у свим основним школама, представљали су реалну основу за покретање овакве међународне хорске манифестације.

Фестивал данас

Од 2018. године Међународни фестивал хорова „Златна вила“ одржава се бијенално.