Osvajači festivalskih medalja

Od 2018. godine Međunarodni Festival horova „Zlatna vila“ dodjeljuje festivalske medalje na osnovu bodovanja Žirija.

18.međunarodni festival horova „Zlatna vila“

1.Mješoviti hor „Punkt“ Praškog konzervatorijuma, Češka Republika

Broj osvojenih bodova: 97 Medalja: zlatna

2. Oratorijski zbor crkve Svetog Marka „Cantores Sancti Marci“ Zagreb, Republika Hrvatska

Broj osvojenih bodova: 95,67 Medalja: zlatna

3. Omladinski i studentski hor Državnog univerziteta Irkutsk, Ruska Federacija

Broj osvojenih bodova: 94 Medalja: zlatna

4. Mješoviti horHrišćanskog univerziteta„Partium“, Oradea,Rumunija

Broj osvojenih bodova: 93 Medalja: zlatna

5. Akademski hor „Obilić“ AKUD-a „Branko Krsmanović“ Univerziteta u Beogradu, Srbija

Broj osvojenih bodova: 88 Medalja: srebrna

6. Mješoviti pjevački zborStudija glazbeneumjetnosti, Mostar, BiH

Broj osvojenih bodova: 87 Medalja: srebrna

7. Mješoviti hor „Una“ Novi Grad, Republika Srpska, BiH

Broj osvojenih bodova: 79 Medalja: bronzana

8. Mješoviti hor KUD-a „Stiv Naumov“ Bitola, Makedonija

Broj osvojenih bodova : 77 Medalja: bronzana