13.MEĐUNARODNI FESTIVAL HOROVA „ ZLATNA VILA“

HOROVI UČESNICI:

1.PANČEVAČKO SRPSKO CRKVENO PEVAČKO DRUŠTVO, PANČEVO SRBIJA Dirigent: mr Vera Carina
2.AKADEMSKI PEVSKI ZBOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM, KOPER, SLOVENIJA Dirigent:Ambrož Čopi
3.CRKVENO PEVAČKO DRUŠTVO „OSTROG“ NOVI BANOVCI, SRBIJA Dirigent: Katarina Stanković
4. HRVATSKI PJEVAČKI ZBOR „ IVAN PLEMENITI ZAJC“ ZAGREB,HRVATSKA Dirigent:Zlatan Sindičić
5.HOR „ DOMINANTA“ KRAKOV, POLjSKA Dirigent: Marek Opaska
6. KAMERNI ZBOR IPAVSKA, VIPAVA, SLOVENIJA Dirigent: Matjaž Šček
7.MJEŠOVITI HOR „ STANKO DRAGOJEVIĆ“ PODGORICA,CRNA GORA Dirigent:Ilija Dapčević
8. MJEŠOVITI HOR SPD „JEDINSTVO“ BANjA LUKA, REPUBLIKA SRPSKA Dirigent: Nemanja Savić

ŽIRI:

1.BOJAN SUĐIĆ , predsjednik
2.JASENKA OSTOJIĆ , član
3.RADE RADOVIĆ, član.

ORGANIZACIONI ODBOR:
1. MARKO PAVIĆ, predsjedni
2. LjILjANA BABIĆ, potpredsjednik
3. MIRKO GLAMOČANIN, koordinator
4. GOJKO RAĐENOVIĆ, član
5. PREDRAG MARJANOVIĆ, član
6. ZORAN BAROŠ, član
7. SNEŽANA ĐIKIĆ, član
8. BILjANA MALBAŠIĆ, član
9. NEBOJŠA ALEKSIĆ, član
10. RANKO MALETIĆ, član

UMJETNIČKI SAVJET:
1. GOJKO RAĐENOVIĆ, predsjednik
2. ALjOŠA NOVAKOVIĆ, član
3. BRANKA VULETA, član.

PROGRAM:

1.KOMPOZICIJA IZ PERIODA 16. I 17..VIJEKA
2.KOMPOZICIJA IZ PERIODA 20.VIJEKA
3.KOMPOZICIJA SRPSKOG AUTORA
4.KOMPOZICIJA DOMAĆEG AUTORA( u zavisnosti iz koje države hor dolazi)
5.KOMPOZICIJA PO SLOBODNOM IZBORU

LAUREATI:

PLAKETA „ ZLATNA VILA“

AKADEMSKI PEVSKI ZBOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM, KOPER, SLOVENIJA

NAGRADA PUBLIKE MJEŠOVITI HOR SPD „JEDINSTVO“ BANjA LUKA, REPUBLIKA SRPSKA

Posebna priznanja:

1. za najbolje izvedeno djelo starog majstora AKADEMSKI PEVSKI ZBOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM, KOPER, SLOVENIJA

2. za najbolju izvedbu savremenog djela KAMERNI ZBOR IPAVSKA, VIPAVA, SLOVENIJA

3. za najbolju izvedbu domaćeg djela MJEŠOVITI HOR SPD „JEDINSTVO“ BANjA LUKA, REPUBLIKA SRPSKA

4. za najbolje izvedenu kompoziciju duhovnog žanra PANČEVAČKO SRPSKO CRKVENO PEVAČKO DRUŠTVO, PANČEVO SRBIJA

5. za inovaciju i virtuoznost u interpretaciji HRVATSKI PJEVAČKI ZBOR „ IVAN PLEMENITI ZAJC“ ZAGREB,HRVATSKA