12. MEĐUNARODNI FESTIVAL HOROVA „ZLATNA VILA“

HOROVI UČESNICI:

HOR „ELEGIJA“, DOLINA, UKRAJINA
Dirigent: Volodimir Kindra

PJEVAČKI ZBOR „JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI“, ČAKOVEC, HRVATSKA
Dirigent: Senka Bašek Šamec

HOR „SVETI STEFAN DEČANSKI“, NOVI SAD, SRBIJA
Dirigent: Tamara Petijević

MEŠANI PEVSKI ZBOR „ZARJA“ , AKVONIJ, ŠENTVID, SLOVENIJA
Dirigent: Matej Romih

HOR „UNA“, NOVI GRAD, REPUBLIKA SRPSKA
Dirigent: Goran Vuleta

PRVO BEOGRADSKO PEVAČKO DRUŠTVO, BEOGRAD, SRBIJA
Dirigent: Svetlana Vilić

GRADSKI ZBOR „BRODOSPLIT“, SPLIT, HRVATSKA
Dirigent: Vlado Sunko

ŽENSKI HOR MUZIČKE AKADEMIJE CETINjE, CRNA GORA
Dirigent: Aleksandra Knežević

AKADEMSKI HOR „OBILIĆ“, BEOGRAD, SRBIJA
Dirigent: Darinka Matić Matović

ŽIRI:

SVETISLAV BOŽIĆ, predsjednik
ZLATAN SINDIČIĆ, član
MILORAD KENjALOVIĆ, član

ORGANIZACIONI ODBOR:

MARKO PAVIĆ, predsjednik
LjILjANA BABIĆ, potpredsjednik
MIRKO GLAMOČANIN, koordinator
GOJKO RAĐENOVIĆ, član
PREDRAG MARJANOVIĆ, član
ZORAN BAROŠ, član
SNEŽANA ĐIKIĆ, član
BILjANA MALBAŠIĆ, član
NEBOJŠA ALEKSIĆ, član
RANKO MALETIĆ, član
UMJETNIČKI SAVJET:

GOJKO RAĐENOVIĆ, predsjednik
ALjOŠA NOVAKOVIĆ, član
GORAN VULETA, član

PROGRAM:

KOMPOZICIJA IZ PERIODA 16. I 17. VIJEKA
KOMPOZICIJA IZ PERIODA 20. VIJEKA
KOMPOZICIJA SRPSKOG AUTORA
KOMPOZICIJA DOMAĆEG AUTORA (u zavisnosti iz koje države hor dolazi)
KOMPOZICIJA PO SLOBODNOM IZBORU

LAUREATI:

PLAKETA „ZLATNA VILA“

*AKADEMSKI HOR „OBILIĆ“, BEOGRAD, SRBIJA

POVELjA „NAGRADA PUBLIKE“

*GRADSKI ZBOR „BRODFOSPLIT“, SPLIT, HRVATSKA

POSEBNA PRIZNANjA:

*POSEBNO PRIZNANjE za autentični umjetnički pristup i emotivnost muzičkog izraza, dobila je dirigent PRVOG BEOGRADSKOG PEVAČKOG DRUŠTVA-Svetlana Vilić

*POSEBNO PRIZNANjE za najbolje izvedenu kompoziciju u oblasti duhovne muzike, dobio je PJEVAČKI ZBOR „JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI“, Čakovec

*POSEBNO PRIZNANjE za najbolje izvedeno savremeno djelo, dobio je ŽENSKI HOR MUIZČKE AKADEMIJE, CETINjE

*POSEBNO PRIZNANjE za najbolje izvedeno djelo starog majstora i

*POSEBNO PRIZNANjE za najbolje izvedeno domaće djelo dobio je GRADSKI ZBOR „BRODOSPLIT“ iz Splita

*POSEBNO PRIZNANjE za inovaciju i virtuoznost u interpretaciji muzičkog djela, dobio je AKADEMSKI HOR „OBILIĆ“, BEOGRAD, SRBIJA…