Istorijat

Horsko pjevanje u Prijedoru ima najdužu tradiciju u Republici Srpskoj, BiH i šire. Srpsko pravoslavno crkveno pjevaČko društvo „VILA“, osnovano je davne 1885. godine sa ciljem da se bogatstvo istorije, horska ljepota i vrijednost srpske duhovne i svjetovne muzike i tradicije njeguje i ?uva za sva vremena.

U šezdeset godina svog uspješnog rada, ovjen?anog mnogim nagradama i pohvalama, Srpsko pravoslavno crkveno pjeva?ko društvo „VILA“ je dalo nemjerljiv doprinos u kulturnom naslije?u Prijedora, Krajine i ?itave Bosne i Hercegovine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata zabranjen mu je rad i dalje aktivnosti. Završetkom rata novi ideološki vjetrovi, nisu išli u prilog ovom Društvu i ono se gasi.
Ipak, duh šezdesetogodišnjeg djelovanja ovog Društva nije se u potpunosti ugasio.

Njegovu tradiciju nastavio je SKUD „Dr Mladen Stojanovi?“ iz Prijedora. Iz Viline klice (Vilinog izdanka), bokorila su se mnoga kulturno-umjetni?ka društva i ustanove (SKUD „Dr Mladen Stojanovi?“, SPKD „Prosvjeta, Pozorište „Prijedor“, Narodna biblioteka, Muzej Kozare i drugi).

Po?etkom ovog vijeka SPCPD „VILA“ je obnovila svoj rad i ubrzo postala jedna od prepoznatljivih u?esnica svih doma?ih i me?unarodnih Festivala. Istovremeno sa obnavljanjem rada „Vile“, rodila se ideja za organizovanjem jednog prestižnog horskog Festivala. Grupa entuzijasta, poklonika horske muzike, predložila je opštinskom organu nadležnom za resor kulture, da se u gradu Prijedoru osnuje Festival horske muzike. U prve dvije godine to bi bio Festival revijalnog karaktera, pod radnim nazivom: Prijedorske horske sve?anosti „Horsko natpjevavanje“.
Prijedorske horske sve?anosti osmišljene su na principima druženja i horskog natpjevavanja, sa namjerom da se ova vrsta muzike vrati i približi danas mladima na savremen na?in.