O FESTIVALU

Horsko pjevanje u Prijedoru ima najdužu tradiciju u Republici Srpskoj, BiH i šire. Srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo „VILA“, osnovano je davne 1885. godine sa ciljem da se bogatstvo istorije, horska ljepota i vrijednost srpske duhovne i svjetovne muzike i tradicije njeguje i čuva za sva vremena.

U šezdeset godina svog uspješnog rada, ovjenčanog mnogim nagradama i pohvalama, Srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo „VILA“ je dalo nemjerljiv doprinos u kulturnom naslijeđu Prijedora, Krajine i čitave Bosne i Hercegovine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata zabranjen mu je rad i dalje aktivnosti. Završetkom rata novi ideološki vjetrovi, nisu išli u prilog ovom Društvu i ono se gasi.
Ipak, duh šezdesetogodišnjeg djelovanja ovog Društva nije se u potpunosti ugasio.

Njegovu tradiciju nastavio je SKUD „Dr Mladen Stojanović“ iz Prijedora. Iz Viline klice (Vilinog izdanka), bokorila su se mnoga kulturno-umjetnička društva i ustanove (SKUD „Dr Mladen Stojanović“, SPKD „Prosvjeta, Pozorište „Prijedor“, Narodna biblioteka, Muzej Kozare i drugi).

Početkom ovog vijeka SPCPD „VILA“ je obnovila svoj rad i ubrzo postala jedna od prepoznatljivih učesnica svih domaćih i međunarodnih Festivala. Istovremeno sa obnavljanjem rada „Vile“, rodila se ideja za organizovanjem jednog prestižnog horskog Festivala. Grupa entuzijasta, poklonika horske muzike, predložila je opštinskom organu nadležnom za resor kulture, da se u gradu Prijedoru osnuje Festival horske muzike. U prve dvije godine to bi bio Festival revijalnog karaktera, pod radnim nazivom: Prijedorske horske svečanosti „Horsko natpjevavanje“.
Prijedorske horske svečanosti osmišljene su na principima druženja i horskog natpjevavanja, sa namjerom da se ova vrsta muzike vrati i približi danas mladima na savremen način.

DOBITNICI PRIZNANJA 2017. godina

  • PLAKETA „ZLATNA VILA“ I OSVOJENO 1. MJESTO

„MORAVIACHOIR“, Ostrava, Češka Republika

  • POVELJA ZA OSVOJENO DRUGO MJESTO

SPD „JEDINSTVO“, Banja Luka, RS, Bosna i Hercegovina

  • POVELJA ZA OSVOJENO TREĆE MJESTO

MJEŠOVITI HOR „CANTEMUS“, Kamnik, Slovenija

  • PLAKETA „NAGRADA PUBLIKE“

SPD „JEDINSTVO“, Banja Luka, RS, Bosna i Hercegovina

  • POSEBNO PRIZNANJE ZA IZVEDENO DJELO STAROG MAJSTORA

Mješoviti hor „Pečuj“, Pečuj, Mađarska

  • POSEBNO PRIZNANJE ZA NAJBOLJE IZVEDENO SAVREMENO DJELO

Primorski akademski zbor „Vinko Vodopivec“, LJubljana, Slovenija

  • POSEBNO PRIZNANJE ZA NAJBOLJE IZVEDENO DJELO DOMAĆEG AUTORA

Gradski mešan hor „Vardar“, Skopje, Makedonija

  • POSEBNO PRIZNANJE ZA NAJBOLJE IZVEDENU KOMPOZICIJU IZ OBLASTI DUHOVNE

MUZIKE

Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo, Pančevo, Srbija

  • POSEBNO PRIZNANJE ZA UKUPAN SCENSKI NASTUP

Mešoviti hor AKUD Univerziteta Novi Sad „Sonja Marinković“, Novi Sad, Srbija

  • POSEBNO PRIZNANJE ZA DIRIGOVANJE

Pjevački zbor „Josip Štolcer Slavenski“, dirigent : Senka Bašek – Šamec, Čakovec, Hrvatska

KONAČNA LISTA UČESNIKA 2017. GODINA

1. CHAMBER CHOIR of PECZ, Pečuj, Mađarska
Dirigent : Aurel Tilaji

2. MORAVIACHOIR, Ostrava, Češka Republika
Dirigent: Jozef Surovik

3. PANČEVAČKO SRPSKO CRKVENO PJEVAČKO DRUŠTVO, Pančevo, Srbija
Dirigent: Vera Carina

4. GRADSKI MEŠANI HOR „VARDAR“, Skopje, Makedonija
Dirigent: Jasmina Đorđeska

5. SPD „JEDINSTVO“, Banja Luka, RS, BiH
Dirigent: Nemanja Savić

6. „JOSPI ŠTOLCER SLAVENSKI“, Čakovec, Hrvatska – Pobjednik Hrvatskog državnog takmičenja
Dirigent: Senka Bašek Šamec

7. MEŠOVITI HOR AKUD UNIVERZITETA NOVI SAD „SONjA MARINKOVIĆ“,
Novi Sad, Srbija
Dirigent: Dunja Deurić

8. PRIMORSKI AKADEMSKI ZBOR „VINKO VODOPIVEC“, Ljubljana, Slovenija
Dirigent : Iztok Kocen

9. The „CANTEMUS MIXED CHOIR“, Kamnik, Slovenija
Dirigent : Alenka Podpečan

10. HPD „SLAVULj“, Pertinja, Hrvatska
Dirigent : Josip degl Ivellio

DOSADAŠNJI POBJEDNICI FESTIVALA

2001. – Festival nije bio takmičarskog karaktera

2002.- Festival nije bio takmičarskog karaktera

2003. – Akademski hor „Belkanto“ Beograd, Srbija
Dirigent : Nada Vuković

2004.- SPD „Jedinstvo“ Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Dirigent : Nemanja Savić

2005.- Horski studio „RUSTIKO“ Skoplje, Makedonija
Dirigent : Zapro Zaprov

2006.- Mešoviti pevski zbor „NOVO MESTO“ Novo Mesto, Slovenija
Dirigent : Jožica Prus

2007.- KUD „ABRAŠEVIĆ“, Beograd, Srbija
Dirigent : Milovan Pančić

2008.- KUD „SVETOZAR MARKOVIĆ“, Novi Sad, Srbija
Dirigent : Božidar Crnjanski

2009.- Omladinski kamerni hor Dvorca kulture „Lensovet“, Sankt Petersburg, Rusija
Dirigent : Larisa Jaruckaja

2010.- Festival je bio revijalnog karaktera

2011.- PCPD „VILA“ Prijedor, Republika Srpska, BiH
Dirigent : Aljoša Novaković

2012.- Akademski hor „OBILIĆ“, Beograd, Srbija
Dirigent : Darinka Matić Marović

2013.- Akademski pevski zbor Univerziteta na Primorskem, Koper, Slovenija
Dirigent : Ambrož Čopi

2014. Mešani pevski zbor „OBALA“, Koper, Slovenija
Dirigent : Sebastjan Vrhovnik

2015.- Mešoviti hor AKUD „IVO LOLA RIBAR“ Beograd, Srbija
Dirigent : Milovan Pančić

2016.-Hor „CHORUS OSTRAVA“ Moravska Ostrava, Češka Republika

DOSADAŠNjI DOBITNICI NAGRADE PUBLIKE

2001. – Festival je bio revijalnog karaktera
2002. – Festival je bio revijalnog karaktera
2003. – Nagrada nije dodjeljivana
2004. – Nagrada nije dodjeljivana
2005. – Horski studio „Rustiko“, Skopje, Makedonija
– Dirigent : Zapro Zaprov
2006. – SPCPD „Vila“, Prijedor, Republika Srpska, BiH
– Dirigent: Aljoša Novaković
2007. – KUD „Abrašević“, Beograd, Srbija
– Dirigent: Milovan Pančić
2008. – SPCD „Vila“ Prijedor, Republika Srpska, BiH
– Dirigent: Aljoša Novaković
2009. – Omladinski kamerni hor Univerziteta kulture, Sankt Petersbur, Rusija
– Dirigent: Larisa Jaruckaja
2010. – Jubilarni Festival je bio revijalnog karaktera na kojem su nastupili dotadašnji
pobjednici
2011. – AKUD „Ivo Lola Ribar“, Beograd, Srbija
– Dirigent: Milovan Pančić
2012. – Gradski zbor „Brodosplit“, Split, Hrvatska
– Dirigent: Vlado Sunko
2013. – Mješoviti hor SPD „Jedinstvo“, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
– Dirigent: Nemanja Savić
2014. – AKUD „Ivo Lola Ribar“, Beograd, Srbija
– Dirigent: Milovan Pančić
2015. – Hor „KANTIKA LETITIA“, Zlin, Češka Republika
– Dirigent: Jozef Surovik
2016. – SPD „Vila“, Prijedor, Republika Srpska, BiH
– Dirigent: Aljoša Novaković