FESTIVAL 2018. GODINA

Međunarodni festival horova „Zlatna vila“ u Prijedoru (Bosna i Hercegovina, Republika Srpska) prvi put je održan 2001. godine pod nazivom „Horsko natpjevavanje“ i prve dvije godine nije bio takmi?arskog karaktera. Od 2003. godine Festival je takmi?arski i na njemu je do sada...

Prijedor, 10. do 12. maja 2018. godine O Festivalu Međunarodni festival horova „Zlatna vila“ u Prijedoru (Bosna i Hercegovina, Republika Srpska) prvi put je održan 2001. godine pod nazivom „Horsko natpjevavanje“ i prve dvije godine nije bio takmičarskog...