Sastanak Umjetničkog savjeta Festivala „Zlatna vila“: 18 horova u širem izboru

Na jučerašnjem sastanku Umjetničkog savjeta 19. međunarodnog festivala horova „Zlatna vila“ bilo je govora o horovima koji su prijavili svoje učešće na Festivalu. Predsjednik Savjeta Aljoša Novaković je izrazio svoje zadovoljstvo velikim brojem primljenih preliminarnih prijava koje su stigle na adresu Festivala. Za sada, riječ je o 18 horova iz BiH, Srbije, Slovenije, Makedonije, Rusije, Litvanije i Poljske koji su ušli u širi izbor. Članovima Savjeta, kojeg pored predsjednika Aljoše Novakovića sačinjavju Goran Vuleta i Nebojša Aleksić, sigurno neće biti lako da polovinom januara 2020. godine donesu odluku o konačnim učesnicima još jednog Festivala horova „Zlatna vila“ u maju sljedeće godine.

Komentariši