Predstavnica Grada i Festivala učestvovala na vanrednoj Generalnoj skupštini Međunarodne federacije za horsko pjevanje u Lisabonu

Na sastanku vanredne Generalne skupštine Međunarodne federacije za horsko pjevanje, koji je održan 29. jula 2019. godine u glavnom gradu Portugala, učestvovala je predstavnica grada Prijedora i Međunarodnog festivala horova „Zlatna vila“ Monja Kasalović.  Nakon učlanjenja u  svjetsku horsku asocijaciju u junu ove godine, ovo je bilo prvo i aktivno učešće predstavnika našeg Festivala, koji je glasao za novi Statut ove Asocijacije, izmjenu osnivačkog akta i drugih pravnih dokumenata koji regulišu njeno funkcionisanje. Među 33 prisutna člana Federacije na ovom sastanku, predstavnica našeg Festivala je bila jedina iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Još jedan događaj čiji je sudionik bio i naš predstavnik je Svjetska horska izložba, takođe u Lisabonu  u periodu od  27. jula do 1. avgusta, na kojem su se, pod ovogodišnjim sloganom „Susret glasova za bolji svijet“, sa ciljem ohrabrivanja globalnog prijateljstva i mira u svijetu, okupili eminentni horovi, dirigenti, kompozitori i muzički pedagozi iz cijelog svijeta.  Zanimljivi i mnogobrojni događaji na ovogodišnjoj Izložbi iskorišćeni su za promociju našeg, 19. po redu, Festivala horova „Zlatna vila“ i uspostavljanje buduće saradnje sa horskim akterima. Kasalovićeva se zahvaljuje predsjednici Međunarodne federacije za horsku muziku Emili Kuo Vong i potpredsjedniku Gaboru Mocaru na ukazanoj podršci i saradnji na unapređenju horskog pjevanja u našem gradu.

Komentariši