2001.

Фестивал није био такмичарског карактера

2002.

Фестивал није био такмичарског карактера

2003.

Академски хор „Белканто“ Београд, Србија
Диригент : Нада Вуковић

2004.

СПД „Јединство“ Бања Лука, Република Српска, БиХ
Диригент : Немања Савић

2005.

Хорски студио „РУСТИКО“ Скопље, Македонија
Диригент : Запро Запров

2006.

Мешовити певски збор „НОВО МЕСТО“ Ново Место, Словенија
Диригент : Јожица Прус

2004.

СПД „Јединство“ Бања Лука, Република Српска, БиХ
Диригент : Немања Савић

2005.

Хорски студио „РУСТИКО“ Скопље, Македонија
Диригент : Запро Запров

2006.

Мешовити певски збор „НОВО МЕСТО“ Ново Место, Словенија
Диригент : Јожица Прус